KRAJINA +

10. 5. 2021

Galerie Benedikta Rejta v Lounech KRAJINA + 14. 5. - 25. 7. 2021

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
KRAJINA + 
14. 5. - 25. 7. 2021
GBR ve svých sbírkách ukrývá díla, jež si nezaslouží život ve skrytu depozitářů. Do nejrozsáhlejší dílčí výstavy projektu KRAJINA + jsou tak zařazena vybraná tematizovaná díla ze sbírek galerie, jejichž autoři jsou umělci od zástupců překvapivě i 19. století až po současnost: August Piepenhagen, Hugo Ullik, Alois Bílek, Antonín Slavíček, Emil Filla, Jindřich Prucha, Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Karel Černý, Václav Rabas, Kamil Lhoták, Pravoslav Kotík, Olga Karlíková, Jiří John, Karel Malich, Bedřich Dlouhý, Čestmír Kafka, Miloš Šejn, František Skála, lounská trojice Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Kamil Linhart a další.
Vedle krajinářských „klasiků”, které nabízí sbírky GBR a které jsme vám představili minule, jsou přizváni také umělci, jejichž tvorba se krajiny dotýká i dnes. V rámci sbírkotvorné strategie jsou to zároveň potenciální autoři děl budoucích akvizic, kterými rozšíříme sbírku. Mnozí z oslovených umělců mají vazby na okolí Loun a severní Čechy: Mariana Alasseur, Erika Bornová, Tomáš Císařovský, Petr Gruber, 
Vladimír Hanuš, Julie Kopová, Jiří Kubový, Štěpán Málek, Barbora Němcová, Tomáš Polcar, Aleš Růžička, Dagmar Šubrtová.
Kurátorka Lucie Šiklová 
UMĚNÍ V KRAJINĚ
Kurátorky Radoslava Schmelzová a Dagmar Šubrtová
14. 5. - 25. 7. 2021
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA 
14. 5. – 13. 6. 2021 
Kurátoři výstavy Hana Špalková, Vladimír Sitta
Přehlídka prací studentů krajinářské architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Přílohy

gbr_pozvanka_krajina+ (1).jpg (formát JPG, 607 kB)