HHB - 4, Galerie Kampus Hybernská, Umění je už nuda.

21. 4. 2023

Vernisáž: 28. 04., 18:00 28. 04. – 27. 05. 2023 úterý – sobota: 13:00 – 19:00

Vernisáž:
28. 04., 18:00
Doba trvání výstavy a otevírací hodiny galerie:
28. 04. – 27. 05. 2023
úterý – sobota: 13:00 – 19:00
VSTUP ZDARMA
Výstavní projekt s názvem Umění už je nuda představi práci přibližně pětatřiceti současných autorů, kteří prošli v průběhu svého akademického vzdělávání na pražské AVU Intermediální školou Milana Knížáka.
Znamená umění učit člověka žít? Ptá se Knížák již v roce 1964 v textu k akční přednášce Proč právě tak? Tato otázka charakterizuje i jeho pedagogický přístup, v němž kladl důraz na proces učení a sepětí umění s životem člověka. Pro Intermediální školu bylo charakteristické zadávání individuálních úkolů, které se podobaly intelektuálním cvičením. Tato zadání připomínala hádanky a burcovala studenty, aby dělali chyby, zkoušeli neznámá řešení. Jejich cílem nebylo ani tak dílo, ale cesta k němu.
Koncepce výstavy Umění už je nuda je zaměřena na současná díla, různost přístupů a témat napříč třemi generacemi bývalých studentů a pedagogů Intermediální školy ve vztahu k dnešku. Na výstavě by se měla objevit díla veřejně uznávaných autorů, umělců nacházejících se na počátku své cesty, ale i těch, kteří vystavují jen sporadicky mimo frekventované galerie nebo vůbec.
Intermediální škola Milana Knížáka:
Adamec Vojtěch, Atlasová Alexandra, Bílková Karolína, Fischer Birgitt, Dopitová Milena, Ferlíková Lucie, Folejtarová Tereza, Hlavina Tomáš, Chloupa Martina, Kintera Krištof, Knížák Milan, Kolář Vladan, Kurečka Tomáš, Ladrová Marie, Marek Matouš, Mařenec Miroslav, Nestler Richard, Pastrňák Petr, Perič Milan, Pernicová Klára, Penilo Pedro, Polcar Tomáš, Prázná Vilma, Preslová Miloslava, Rádl Michal, Řezáčová Zdeňka, Sceranková Pavla, Skavová Paulina, Stoss Jan, Strach Tichá Kateřina, Šafáriková Markéta, Šimlová Štěpánka, Šlajchová Magdaléna, Špaňhel Jakub, Štochlová Martina, Tichoň Pavel, Tóth Štefan, Vaňková Markéta, Vašíček Petr, Véla Vladimír, Vincourová Kateřina, Vlček Jan, Weiss Beatrix
//
Opening:
April 28, 6 pm
Exhibition duration and gallery opening hours:
April 28 – May 27, 2023
Tuesday – Saturday: 1 pm – 7 pm
FREE ENTRY
The exhibition project entitled Art is already a Bore will present the work of approximately thirty-five contemporary authors who went through the Milan Knížák Intermedia School during their academic education at the AVU in Prague.
Does art mean teaching a person to live? Knížák asks already in 1964 in the text of the action lecture Why exactly? This question also characterizes his pedagogical approach, in which he emphasized the learning process and the connection of art with human life. The Intermediate School was characterized by assigning individual tasks that resembled intellectual exercises. These tasks resembled puzzles and encouraged students to make mistakes and try unknown solutions. Their goal was not so much the work, but the path to it.
The concept of the exhibition Art is already a Bore is focused on contemporary works, diversity of approaches and themes across three generations of former students and teachers of the Intermediate School in relation to today. The exhibition should feature works by publicly recognized authors, artists at the beginning of their journey, but also those who exhibit only sporadically outside of frequented galleries or not at all.
Artists:
Adamec Vojtěch, Atlasová Alexandra, Bílková Karolína, Fischer Birgitt, Dopitová Milena, Ferlíková Lucie, Folejtarová Tereza, Hlavina Tomáš, Chloupa Martina, Kintera Krištof, Knížák Milan, Kolář Vladan, Kurečka Tomáš, Ladrová Marie, Marek Matouš, Mařenec Miroslav, Nestler Richard, Pastrňák Petr, Perič Milan, Pernicová Klára, Penilo Pedro, Polcar Tomáš, Prázná Vilma, Preslová Miloslava, Rádl Michal, Řezáčová Zdeňka, Sceranková Pavla, Skavová Paulina, Stoss Jan, Strach Tichá Kateřina, Šafáriková Markéta, Šimlová Štěpánka, Šlajchová Magdaléna, Špaňhel Jakub, Štochlová Martina, Tichoň Pavel, Tóth Štefan, Vaňková Markéta, Vašíček Petr, Véla Vladimír, Vincourová Kateřina, Vlček Jan, Weiss Beatrix 
Zobrazovat míň

 

Je mi potěšením pozvat Vás na zahájení výstavního projektu HYB4 Galerie Kampusu Hybernská s názvem Umění už je nuda - Intermediální škola Milana Knížáka.
 
Zahájení proběhne ve dvoře Kampusu Hybernská 28. 04. v 18:00.
 
 
 
//
 
 
Jt is my pleasure to invite you to the opening of the exhibition project HYB4 Galerie Kampus Hybernská entitled Art is already a Bore - Intermedia School of Milan Knížák.
 
The opening will take place in the courtyard of the Hybernská Campus on April 28 at 6:00 p.m.
 
Je mi potěšením pozvat Vás na zahájení výstavního projektu HYB4 Galerie Kampusu Hybernská s názvem Umění už je nuda - Intermediální škola Milana Knížáka.
 
Zahájení proběhne ve dvoře Kampusu Hybernská 28. 04. v 18:00.
 
S přáním pěkného dne,
 
Michal Štochl
 
//
 
 
Jt is my pleasure to invite you to the opening of the exhibition project HYB4 Galerie Kampus Hybernská entitled Art is already a Bore - Intermedia School of Milan Knížák.
 
The opening will take place in the courtyard of the Hybernská Campus on April 28 at 6:00 p.m.
 
Wishing you a nice day,
 
Michal Stochl