Kyklos
GAML, Louny

2013

Foto: Petr Zhoř


ČRo Vltava | Mozaika – Hnití plodí žití, Atomos a Sóma – tři cykly Tomáše Polcara
S kurátorkou Lucií Šiklovou a konceptuálním umělcem Tomášem Polcarem mluvil Karel Oujezdský.