REZONANCE
Galerie U Prstenu, Praha

22. 10. – 21. 11. 2014

Foto: Ester Polcarová


ČRo Vltava | Mozaika – Intuitivní konceptualista, jehož rezonanční frekvencí je šestiúhelník
Karel Oujezdský rozmlouval s historičkou umění Lucií Šiklovou, následně se ujal slova i sám umělec.